December 9, 2019 kom. 501 787 427, 794-028-865celtus@vp.pl

wap4

Elementy do ula wielkopolskiego 10 ramkowego

– dennica ocieplona-60 zł

-dennica higieniczna-75 zł

-denica z polawiaczem-115 zł

-korpus gniazdowy-70 zł

-korpus 1/2-60 zł

-daszek-70 zł

-powałka-30 zł

-stojak pod ul-16 zł

-ocieplenie powałkowe-23 zł

-zatwór słomiany-22 zł

-zatwór-10 zł

-podkarmiaczka powałkowa-35 zł

-podkarmiaczka ramkowa-28 zł

Elementy do ula wielkopolskiego 12 ramkowego

– dennica ocieplona-65  zł

-dennica higieniczna-75  zł

-korpus gniazdowy-75  zł

-korpus 1/2-65 zł

-daszek-75 zł

-powałka-32 zł

-stojak pod ul-16 zł

-ocieplenie powałkowe-23 zł

-zatwór słomiany-22 zł

-zatwór-10 zł

-podkarmiaczka powałkowa-35 zł

-podkarmiaczka ramkowa-28 zł

Elementy do ula dadant

– dennica ocieplona-65  zł

-dennica higieniczna-75  zł

-korpus gniazdowy-75  zł

-korpus 1/2-65 zł

-daszek-75 zł

-powałka-32 zł

-stojak pod ul-16 zł

-ocieplenie powałkowe-23 zł

-zatwór słomiany-24 zł

-zatwór-12 zł

-podkarmiaczka powałkowa-35 zł

-podkarmiaczka ramkowa-29 zł

wap1

Elementy do ula warszawskiego

zwykłego i poszerzonego

16 ramkowego

– dennica ocieplona-80 zł

-korpus gniazdowy-110  zł

-korpus 1/2-82 zł

-daszek-80 zł

-powałka-35 zł

-stojak pod ul-18 zł

-ocieplenie powałkowe-35

-zatwór słomiany-25zł

-zatwór-13 zł

-podkarmiaczka ramkowa-28 zł

9) Podkarmiaczka powałkowa wielkopolska, warszawska zwykła, warszawska poszerzona: 35,00zł

pod1

10) ocieplenie górne do ula wielkoolskiego 10 i 12 ramkowego

wypełnienie słoma owsiana -23 zł

43

1) Dennica ocieplona

d-oci

3)Dennica wielkopolska 10 ramkowa z poławiaczem pyłku

den z poł t2

2) Dennica higieniczna

den  hi1den  hi

Zatwór słomiany

47 44

Podkarmiaczka ramkowa

45 46

Skontaktuj się z nami

Wyślij email z pytaniem...